โซลูชันท้าทายแรงโน้มถ่วงของสวิตเซอร์แลนด์

เกษตรกรและผู้ปลูกองุ่นในสมัยศตวรรษที่ 15 ของสวิตเซอร์แลนด์มีวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์อย่างอันตรายในการให้น้ำบนพื้นที่ภูเขาที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ติดกับหินสูงชัน ช่องไม้ที่ผุพังหลายชุดนำกลุ่มเดินป่าของเราข้ามหน้าผาแนวตั้งที่ความสูง 1,200 ม. ที่เวียนหัว ต้องขอบคุณราวกันตกและตาข่ายนิรภัยที่ทำให้เราสามารถเดินบนเส้นทางยาว 6 กม. หรือที่เรียกว่าTorrent Neufได้เลย ชาวนาในหุบเขา Rhône Valley ในศตวรรษที่ 15 และคนขายเหล้าที่กล้าสร้างช่องทางชลประทานที่ถูกระงับเหล่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าพลั่ว พลั่ว และเชือกที่ชำรุด เป็นงานที่เสี่ยงชีวิต แต่รอดชีวิตจากมุมหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์จากภัยแล้งที่ใกล้เข้ามา...