ต้นไม้นิวซีแลนด์มีพิษมีเบาะแสบรรเทาอาการปวด

นักวิจัยที่ ศูนย์วิจัยความเจ็บปวดของ IMB   พบว่าต้นไม้ที่กัดต่อยของนิวซีแลนด์ผลิตสารพิษที่สามารถเป็นเบาะแสสำหรับยาแก้ปวดในอนาคต ในการสืบเสาะเพื่อค้นหาโมเลกุลใหม่ที่ส่งผลต่อเส้นทางความเจ็บปวด Dr Thomas Durek , Dr Sam Robinson , Dr Edward Gilding และ Ms Jing Xie ได้ศึกษาสารพิษจากตำแยต้นไม้ที่รู้จักกันในชื่อ...