การทำความสะอาดตามธรรมชาติ: แบคทีเรียสามารถขจัดมลภาวะพลาสติกจากทะเลสาบได้

จากการศึกษาทะเลสาบในยุโรป 29 แห่ง พบว่าแบคทีเรียในทะเลสาบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบางชนิดสามารถเติบโตบนซากถุงพลาสติกได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าในธรรมชาติ เช่น ใบไม้และกิ่งไม้ แบคทีเรียทำลายสารประกอบคาร์บอนในพลาสติกเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับการเจริญเติบโต นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเพิ่มคุณค่าของน้ำด้วยแบคทีเรียบางชนิดอาจเป็นวิธีธรรมชาติในการกำจัดมลภาวะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม ผลกระทบนั้นชัดเจน: อัตราการเติบโตของแบคทีเรียเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อมลพิษจากพลาสติกทำให้ระดับคาร์บอนโดยรวมในน้ำในทะเลสาบเพิ่มขึ้นเพียง 4% ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามลภาวะพลาสติกในทะเลสาบกำลัง ‘เตรียม’ แบคทีเรียให้เติบโตอย่างรวดเร็ว แบคทีเรียไม่เพียงแต่ทำลายพลาสติกเท่านั้น แต่ยังสามารถย่อยสลายสารประกอบคาร์บอนธรรมชาติอื่นๆ ในทะเลสาบได้อีกด้วย พบว่าแบคทีเรียในทะเลสาบชอบสารประกอบคาร์บอนที่ได้จากพลาสติกมากกว่าสารธรรมชาติ นักวิจัยคิดว่านี่เป็นเพราะสารประกอบคาร์บอนจากพลาสติกนั้นง่ายต่อการย่อยสลายของแบคทีเรียและใช้เป็นอาหาร เกือบจะเหมือนกับว่ามลพิษจากพลาสติกทำให้แบคทีเรียมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น...