โมเดลปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจจับพาร์กินสันจากรูปแบบการหายใจได้

โรคพาร์กินสันขึ้นชื่อว่าวินิจฉัยได้ยาก เนื่องจากต้องอาศัยลักษณะที่ปรากฏของอาการทางการเคลื่อนไหวเป็นหลัก เช่น อาการสั่น อาการเกร็ง และอาการเชื่องช้า แต่อาการเหล่านี้มักปรากฏขึ้นหลายปีหลังจากเริ่มมีอาการ บทความที่ตีพิมพ์ในวันนี้ในNature MedicineโดยDina Katabi , Thuan (1990) และ Nicole Pham Professor ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ (EECS) ที่...