ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความเสี่ยงของภัยพิบัติภูเขาไฟ ‘ลูกเต๋าชนิดหนึ่ง’

นักวิจัยกล่าวว่า ถึงแม้ว่าเงินทุนจะถูกสูบเข้าไปในการป้องกันสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดต่ำ เช่น การชนกันของดาวเคราะห์น้อย ภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่นั้นแทบจะเพิกเฉย แม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาความเสี่ยงในการดำรงอยู่ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ระบุว่า โลกกำลัง “เตรียมพร้อมอย่างเลวร้าย” และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทาน สภาพภูมิอากาศ และอาหารทั่วโลก ในบทความที่  ตีพิมพ์ในวารสาร Natureพวกเขากล่าวว่ามี “ความเข้าใจผิดในวงกว้าง” ที่ความเสี่ยงของการปะทุครั้งใหญ่นั้นต่ำ...