พบกับ Sophia Kianni: Young Climate Changemaker

Sophia Kianni เป็นน้องใหม่ของวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในโลกนี้ ขณะไปเยี่ยมครอบครัวในอิหร่าน โซเฟียได้เห็นช่องว่างในความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวและความแตกต่างในการรายงานข่าว เมื่อปีที่แล้ว เธอก่อตั้ง Climate Cardinals ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ผ่านการทำงานของอาสาสมัครทั่วโลกในการแปลวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศและการวิจัยเพื่อพยายามทำลายกำแพงด้านภาษา การมีส่วนร่วมของ Kianni ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เธอยังเป็นสมาชิกของ UN Youth Advisory Group on Climate Change, National Geographic...